Haagse Kunstgrepen

Het Hellende Paradijs
De website Haagse Kunstgrepen 2.0 is financieel mogelijk gemaakt door

Haagse Kunstgrepen

Sui Jianguo – Het hellende paradijs
2008
geverfd glasvezel
installatie van 13 objecten
Henk Visch
Sui Jianguo
Blind Portrait
Dinosaur
Legacy Mental
            Sui Juangio

Haagse Kunstgrepen

Het Hellende Paradijs / Sui Jianguo

De vertaling

Tony Bloem

We zijn bij Museum Beelden aan Zee aan de kust van Scheveningen.
Het echtpaar Lida en Theo Scholten hebben een passie voor het verzamelen van beeldende kunst en zij kozen voor beelden waar je de mensfiguur in kunt herkennen.
Zullen we eens binnen kijken?

Dit museum is speciaal gebouwd voor ruimtelijke objecten, met een optimale lichtinval van alle kanten en daardoor kun je de vormen goed zien. Dit is vooral bijzonder als je bedenkt dat het museum in een duin is ingegraven en dat òp het museum, het historische Paviljoen Von Wied staat.
Vanuit dit paviljoen heb je een schitterend uitzicht over de zee en de boulevard van Scheveningen. Het is daar een drukte van belang maar ín het museum is de drukte afgeschermd, zodat je al je aandacht aan de beelden kunt geven en je ze rustig op je kunt laten inwerken.
Deze kunst is niet bepaald stil, maar het geeft wel rust.

Het echtpaar wilde dat hun grote privécollectie een basis zou gaan vormen voor een plek waar de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst op de beste manier getoond zou kunnen worden. Per jaar zijn er negen tentoonstellingen van beeldhouwers of thema–tentoonstellingen, zoals dieren in de beeldhouwkunst.

De Nederlandse architect Wim Quist ging uit van een grondvorm van twee grote cirkels. Hij ontwierp zalen, patio‛s en terrassen op wisselende niveaus, waardoor de grote en de kleine beelden van verschillende afmetingen goed tot hun recht komen.

In Den Haag, in het hart van de stad, op het Lange Voorhout, wordt jaarlijks in de zomer een internationale beeldententoonstelling gehouden. Het zijn monumentale beelden uit landen als Frankrijk, de VS en Japan.
In 2011 is gekozen voor China, omdat toen honderd jaar geleden de eerste Chinese contract–arbeider naar Nederland kwam. Tegelijkertijd was er in Museum Beelden aan Zee een overzichtstentoonstelling van kunstenaar Sui Jianguo te zien.

Sui Jianguo is een van de meest gerespecteerde beeldhouwers uit het China van nu.
De oude beeldhouwkunst van China kende een lange traditie in figuratieve kunst. De moderne Chinese figuratieve beeldhouwkunst is sterk op het westen gericht.
Sui Jianguo (geboren in 1956) woont en werkt in Beijing. Naast zijn werk als beeldhouwer doceert hij aan de kunstacademie.

Al vanaf 1992 stelt Sui Jianguo zijn werk tentoon in binnen– en buitenland. Zijn oeuvre is veelzijdig en hij gebruikt hele verschillende materialen. Hij maakt geen traditionele beelden maar werkt zijn ideeën uit in een vorm en het materiaal dat het beste bij het idee past. Dat kun je hier goed zien.

De Chinese leider Mao Zedung hanteerde in zijn lange regeerperiode strenge regels onder andere op het gebied van meningsuiting en het krijgen van kinderen. Dit was mede de oorzaak van grote armoede op het platteland en in de steden. Veel mensen hebben in die periode geleden. En die periode heeft invloed op het werk van Sui Jianguo. Een voorbeeld is het bekende ‘jasje’ van Mao. Hij maakte hiervan beelden in harde materialen als brons en steen als symbool van die periode van onderdrukking.

In 2007 nam Sui Jianguo deel aan een internationale expositie in Beijing. Hij leerde de Nederlandse beeldhouwer Henk Visch kennen. Deze gaf hem een bordje kado met een typisch Hollands tafereeltje.

Op het bordje staat een Hollands tafereeltje met koeien, groen gras, een melkmeisje met emmers melk, je ziet een sloot met een bootje er in kortom een ideaal land zonder problemen. Een beeld van een vriendelijke maatschappij die geen oorlogen of honger kent.

De kunstenaar heeft eigenlijk het plaatje van het bord afgenomen, uit elkaar geknipt en de delen ervan vergroot, opgeblazen en opgehangen aan touwtjes. Hij heeft het niet recht opgehangen maar scheef, in een hoek van 60°. Waarom? Nou kijk, de aarde is rond en als je in Nederland staat en je kijkt naar China, ja, dan staan de Chinezen eigenlijk niet rechtop maar scheef. En als je van China terugkijkt naar Nederland dan kan je, als in een droom dit zien. Sui Jianguo leeft in een een harde Chinese maatschappij en hij kijkt naar een schitterende Hollandse droom. Gezien vanuit China en ja, vandaar uit is het beeld scheef.

Sui Jianguo modelleerde dit portret met een blindoek voor. Hij wilde een beeld van een mens maken waaraan niet te zien is of het een man, een vrouw, rijk of arm is. Daarna vergrootte hij het portret uit naar een grootte van 5 meter.

In China groeit de industrie heel snel en Chinese kunstenaars kijken via internet naar Westerse kunststijlen. De westerse kunstenaars laten hun werk goedkoop uitvoeren in China. Het is eigenlijk kruisbestuiving in de kunst. ‘Made in China’ betekende vroeger goedkoop en vaak slecht gemaakt. Maar de technische ontwikkelingen in dit land maken dat dit helemaal niet meer waar is. De fabricage wordt kwalitatief steeds beter.

Hier op het Lange Voorhout staat een metershoge, stalen dinosaurus.
Het is de vergrote uitvoering van een bekend kinderspeeltje. Sui Jianguo wil duidelijk maken dat er grote aantallen van dit kinderspeeltje zijn gefabriceerd en het enige dat naar de oorsprong en de Chinese arbeiders verwijst, is de anonieme tekst ‘Made in China’.

Museum Beelden aan Zee wisselt regelmatig de tentoonstellingen.
De openingstijden van Beelden aan Zee zijn dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
In de zomer is jaarlijks de tentoonstelling van Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout. Te bezichtigen van ‛s morgens vroeg tot ‛s avonds laat.